Tag: CentOS

Disable SELinux trên CentOS

Bài viết này sẽ giúp các bạn cách disable SELinux trên CentOS đơn giản nhất. SELinux là gì? Security Enhanced Linux hay còn được...

Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Bài viết này sẽ mang lại cho bạn giải pháp nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream, nhanh chóng, dễ hiểu, chi tiết và...