Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Bài viết này sẽ mang lại cho bạn giải pháp nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream, nhanh chóng, dễ hiểu, chi tiết và đơn giản nhất.

I. Giới thiệu

Như bạn đã biết, CentOS 8 đã kết thúc vòng đời của mình. Red Hat đang chuyển từ CentOS 8 sang CentOS Stream.

CentOS Stream được định vị giữa Fedora Linux và RHEL. Nó không phải là bản sao của RHEL 100% nhưng đi trước sự phát triển của RHEL.

Tất nhiên, nếu bạn cần 100% khả năng tương thích RHEL, thì bạn cần Rocky Linux hoặc AlmaLinux sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

Tuy nhiên, CentOS Stream là quá đủ đối với tôi và rất nhiều người khác vì tôi chỉ cần Apache, Perl và Python cho trường hợp sử dụng của mình.

Bài viết này sẽ đưa ra giải pháp nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream mà không cần cài đặt lại hệ điều hành mới.

II. Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Để nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream thì chúng ta cần đi qua 6 bước đơn giản.

Bước 1 – Sao lưu

Giống như mọi nhà phát triển và sysadmin dày dạn, chúng ta cần sao lưu tất cả các tệp dự án, cơ sở dữ liệu MySQL và tệp cấu hình của mình.

Vì vậy, nếu trong quá trình nâng cấp có gì đó không ổn, chúng ta hoàn toàn có thể quay trở lại hệ thống cũ nhanh chóng.

Bước 2 – Cài đặt tất cả các bản cập nhật trên CentOS 8

Truy cập vào máy chủ CentOS 8 của bạn thông qua SSH.

ssh {userName}@{your-Server-Name-IP-Here}
# for example:
ssh root@svlab.baotran.info

Tiếp theo, chúng ta chỉ cần chạy lệnh dnf sau:

sudo dnf update -y

Nếu trong quá trình chạy lệnh này mà các bạn có vô tình gặp lỗi Failed to download metadata for repo 'AppStream' thì có thể tham khảo bài viết sau nhé.

Lưu ý: Quá trình cập nhật có thể sẽ diễn ra một hồi lâu nếu hệ điều hành CentOS 8 đã lâu không được cập nhật. Các bạn nên kiên nhẫn và không nên thực hiện tắt nóng máy chủ trong trường hợp này.

Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất. Chúng ta sẽ xác minh phiên bản CentOS Linux 8 trước khi đi tiếp các bước sau.

Phiên bản CentOS 8 ổn định đã được cài đặt các bản vá đầy đủ và đã sẵn sàng để nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Bước 3 – Cài đặt gói CentOS Stream

Chúng ta cần cài đặt tệp phát hành CentOS-Stream bằng cách chạy lệnh dnf sau:

sudo dnf in centos-release-stream
Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream
Cài đặt tệp phát hành CentOS-Stream. Trước khi nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Bước 4 – Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Sau khi chúng ta đã có gói yêu cầu. Nói cách khác, dnf đã sẵn sàng cung cấp một cách đơn giản để chúng ta bắt đầu nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream.

Nhưng, trước tiên, chúng ta phải hoán đổi các repo. Lệnh sau sẽ loại bỏ CentOS 8 repo và thay thế nó bằng CentOS Stream repo. Chúng ta sẽ nhận được tất cả các bản cập nhật và thư viên/ứng dụng từ CentOS Stream. Chúng ta sẽ cần thực hiện lệnh sau:

sudo dnf swap centos-linux-repos centos-stream-repos -y
[root@svlab ~]# sudo dnf swap centos-linux-repos centos-stream-repos
CentOS-Stream - AppStream                      14 MB/s | 24 MB   00:01
CentOS-Stream - Base                        8.9 MB/s | 23 MB   00:02
CentOS-Stream - Extras                       23 kB/s | 18 kB   00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Sun 17 Jul 2022 06:07:49 AM EDT.
Dependencies resolved.
===================================================================================================
 Package            Architecture  Version        Repository       Size
===================================================================================================
Installing:
 centos-stream-release     noarch     8.6-1.el8       Stream-BaseOS      22 k
   replacing centos-linux-release.noarch 8.5-1.2111.el8
   replacing centos-release-stream.x86_64 8.1-1.1911.0.7.el8
 centos-stream-repos      noarch     8-6.el8        Stream-BaseOS      20 k
Upgrading:
 centos-gpg-keys        noarch     1:8-6.el8       Stream-BaseOS      14 k
Removing:
 centos-linux-repos       noarch     8-3.el8        @baseos         26 k

Transaction Summary
===================================================================================================
Install 2 Packages
Upgrade 1 Package
Remove  1 Package

Total download size: 57 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/3): centos-stream-repos-8-6.el8.noarch.rpm           220 kB/s | 20 kB   00:00
(2/3): centos-stream-release-8.6-1.el8.noarch.rpm         239 kB/s | 22 kB   00:00
(3/3): centos-gpg-keys-8-6.el8.noarch.rpm             131 kB/s | 14 kB   00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                82 kB/s | 57 kB   00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                      1/1
 Running scriptlet: centos-gpg-keys-1:8-6.el8.noarch                     1/1
 Upgrading    : centos-gpg-keys-1:8-6.el8.noarch                     1/7
 Installing    : centos-stream-repos-8-6.el8.noarch                    2/7
 Installing    : centos-stream-release-8.6-1.el8.noarch                  3/7
 Obsoleting    : centos-release-stream-8.1-1.1911.0.7.el8.x86_64              4/7
 Obsoleting    : centos-linux-release-8.5-1.2111.el8.noarch                5/7
 Erasing     : centos-linux-repos-8-3.el8.noarch                     6/7
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-PowerTools.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-PowerTools.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-Plus.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-Plus.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-HighAvailability.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-HighAvailability.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-FastTrack.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-FastTrack.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-Extras.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-Extras.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-Devel.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-Devel.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-ContinuousRelease.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-ContinuousRelease.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-BaseOS.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-BaseOS.repo.rpmsave
warning: /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-AppStream.repo saved as /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-AppStream.repo.rpmsave

 Cleanup     : centos-gpg-keys-1:8-3.el8.noarch                     7/7
 Running scriptlet: centos-gpg-keys-1:8-3.el8.noarch                     7/7
 Verifying    : centos-stream-release-8.6-1.el8.noarch                  1/7
 Verifying    : centos-linux-release-8.5-1.2111.el8.noarch                2/7
 Verifying    : centos-release-stream-8.1-1.1911.0.7.el8.x86_64              3/7
 Verifying    : centos-stream-repos-8-6.el8.noarch                    4/7
 Verifying    : centos-gpg-keys-1:8-6.el8.noarch                     5/7
 Verifying    : centos-gpg-keys-1:8-3.el8.noarch                     6/7
 Verifying    : centos-linux-repos-8-3.el8.noarch                     7/7

Upgraded:
 centos-gpg-keys-1:8-6.el8.noarch
Installed:
 centos-stream-release-8.6-1.el8.noarch       centos-stream-repos-8-6.el8.noarch
Removed:
 centos-linux-repos-8-3.el8.noarch

Complete!
[root@svlab ~]#

Kiểm tra lại danh sách Repo xem đã được chuyển sang CentOS Stream chưa? Nếu kết quả như hình bên dưới thì các bạn có thể tiếp tục.

Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream
Danh sách Repo đã được chuyển sang CentOS Stream.

Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream.

Bây giờ chúng ta đã gần đạt được mục tiêu của mình. Tiếp theo, chúng ta cần tải các gói cho CentOS Stream ABI/API.

Điều này sẽ nâng cấp hoặc hạ cấp các gói để phù hợp với ABI/API mới và phá vỡ khả năng tương thích 100% của RHEL do thay đổi ABI/API.

Chúng ta đã nói điều này ở phần đầu bài viết. Vì vậy, hãy để chúng ta làm điều đó:

sudo dnf distro-sync

Sau khi chạy lệnh này thì quá trình nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream sẽ diễn ra tương đối lâu một chút. Nếu máy chủ của bạn có cấu hình cao thì sẽ giúp quá trình này mất ít thời gian hơn đáng kể.

[root@svlab ~]# sudo dnf distro-sync
CentOS Stream 8 - AppStream                              10 MB/s | 24 MB   00:02
CentOS Stream 8 - BaseOS                                13 MB/s | 23 MB   00:01
CentOS Stream 8 - Extras                                25 kB/s | 18 kB   00:00
CentOS Stream 8 - Extras common packages                       5.1 kB/s | 4.6 kB   00:00
Dependencies resolved.
======================================================================================================================
 Package                 Architecture Version                Repository    Size
======================================================================================================================
Installing:
 kernel                  x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      8.3 M
 kernel-core               x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      40 M
 kernel-modules              x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      32 M
Upgrading:
 NetworkManager              x86_64    1:1.39.7-2.el8             baseos      2.2 M
 NetworkManager-config-server       noarch    1:1.39.7-2.el8             baseos      138 k
 NetworkManager-libnm           x86_64    1:1.39.7-2.el8             baseos      1.9 M
 NetworkManager-team           x86_64    1:1.39.7-2.el8             baseos      155 k
 NetworkManager-tui            x86_64    1:1.39.7-2.el8             baseos      349 k
 alsa-sof-firmware            noarch    2.1.1-1.el8              baseos      977 k
 at                    x86_64    3.1.20-12.el8             baseos      81 k
 audit                  x86_64    3.0.7-4.el8              baseos      263 k
 audit-libs                x86_64    3.0.7-4.el8              baseos      123 k
 authselect                x86_64    1.2.5-1.el8              baseos      146 k
 authselect-libs             x86_64    1.2.5-1.el8              baseos      229 k
 bash                   x86_64    4.4.20-4.el8              baseos      1.5 M
 bind-export-libs             x86_64    32:9.11.36-3.el8            baseos      1.1 M
 bind-libs                x86_64    32:9.11.36-3.el8            appstream    175 k
 bind-libs-lite              x86_64    32:9.11.36-3.el8            appstream    1.2 M
 bind-license               noarch    32:9.11.36-3.el8            appstream    103 k
 bind-utils                x86_64    32:9.11.36-3.el8            appstream    452 k
 binutils                 x86_64    2.30-117.el8              baseos      5.8 M
 bpftool                 x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      9.0 M
 c-ares                  x86_64    1.13.0-6.el8              baseos      93 k
 ca-certificates             noarch    2021.2.50-82.el8            baseos      390 k
 cairo                  x86_64    1.15.12-6.el8             appstream    719 k
 cairo-gobject              x86_64    1.15.12-6.el8             appstream     33 k
 cockpit                 x86_64    272-2.el8               baseos      80 k
 cockpit-bridge              x86_64    272-2.el8               baseos      533 k
 cockpit-packagekit            noarch    272-2.el8               appstream    628 k
 cockpit-system              noarch    272-2.el8               baseos      3.5 M
 cockpit-ws                x86_64    272-2.el8               baseos      1.3 M
 coreutils                x86_64    8.30-13.el8              baseos      1.2 M
 coreutils-common             x86_64    8.30-13.el8              baseos      2.0 M
 cpio                   x86_64    2.12-11.el8              baseos      266 k
 cronie                  x86_64    1.5.2-7.el8              baseos      119 k
 cronie-anacron              x86_64    1.5.2-7.el8              baseos      42 k
 crypto-policies             noarch    20211116-1.gitae470d6.el8       baseos      64 k
 crypto-policies-scripts         noarch    20211116-1.gitae470d6.el8       baseos      83 k
 cryptsetup                x86_64    2.3.7-2.el8              baseos      198 k
 cryptsetup-libs             x86_64    2.3.7-2.el8              baseos      488 k
 cups-libs                x86_64    1:2.2.6-50.el8             baseos      435 k
 curl                   x86_64    7.61.1-22.el8.3            baseos      352 k
 cyrus-sasl-gssapi            x86_64    2.1.27-6.el8_5             baseos      50 k
 cyrus-sasl-lib              x86_64    2.1.27-6.el8_5             baseos      123 k
 cyrus-sasl-plain             x86_64    2.1.27-6.el8_5             baseos      47 k
 dbus                   x86_64    1:1.12.8-19.el8            baseos      41 k
 dbus-common               noarch    1:1.12.8-19.el8            baseos      46 k
 dbus-daemon               x86_64    1:1.12.8-19.el8            baseos      240 k
 dbus-libs                x86_64    1:1.12.8-19.el8            baseos      184 k
 dbus-tools                x86_64    1:1.12.8-19.el8            baseos      86 k
 device-mapper              x86_64    8:1.02.181-3.el8            baseos      377 k
 device-mapper-event           x86_64    8:1.02.181-3.el8            baseos      271 k
 device-mapper-event-libs         x86_64    8:1.02.181-3.el8            baseos      270 k
 device-mapper-libs            x86_64    8:1.02.181-3.el8            baseos      410 k
 device-mapper-persistent-data      x86_64    0.9.0-7.el8              baseos      927 k
 dhcp-client               x86_64    12:4.3.6-47.el8.0.1          baseos      318 k
 dhcp-common               noarch    12:4.3.6-47.el8.0.1          baseos      207 k
 dhcp-libs                x86_64    12:4.3.6-47.el8.0.1          baseos      148 k
 dmidecode                x86_64    1:3.3-4.el8              baseos      92 k
 dnf                   noarch    4.7.0-10.el8              baseos      541 k
 dnf-data                 noarch    4.7.0-10.el8              baseos      155 k
 dnf-plugins-core             noarch    4.0.21-12.el8             baseos      71 k
 dracut                  x86_64    049-202.git20220511.el8        baseos      376 k
 dracut-config-rescue           x86_64    049-202.git20220511.el8        baseos      61 k
 dracut-network              x86_64    049-202.git20220511.el8        baseos      109 k
 dracut-squash              x86_64    049-202.git20220511.el8        baseos      62 k
 e2fsprogs                x86_64    1.45.6-5.el8              baseos      1.0 M
 e2fsprogs-libs              x86_64    1.45.6-5.el8              baseos      233 k
 elfutils-debuginfod-client        x86_64    0.187-4.el8              baseos      73 k
 elfutils-default-yama-scope       noarch    0.187-4.el8              baseos      52 k
 elfutils-libelf             x86_64    0.187-4.el8              baseos      231 k
 elfutils-libs              x86_64    0.187-4.el8              baseos      297 k
 ethtool                 x86_64    2:5.13-2.el8              baseos      221 k
 expat                  x86_64    2.2.5-9.el8              baseos      113 k
 firewalld                noarch    0.9.3-13.el8              baseos      503 k
 firewalld-filesystem           noarch    0.9.3-13.el8              baseos      78 k
 freetype                 x86_64    2.9.1-9.el8              baseos      394 k
 fuse-libs                x86_64    2.9.7-16.el8              baseos      102 k
 gawk                   x86_64    4.2.1-4.el8              baseos      1.1 M
 glib2                  x86_64    2.56.4-159.el8             baseos      2.5 M
 glibc                  x86_64    2.28-206.el8              baseos      2.2 M
 glibc-all-langpacks           x86_64    2.28-206.el8              baseos      26 M
 glibc-common               x86_64    2.28-206.el8              baseos      1.0 M
 gpgme                  x86_64    1.13.1-11.el8             baseos      336 k
 grub2-common               noarch    1:2.02-123.el8             baseos      893 k
 grub2-pc                 x86_64    1:2.02-123.el8             baseos      44 k
 grub2-pc-modules             noarch    1:2.02-123.el8             baseos      917 k
 grub2-tools               x86_64    1:2.02-123.el8             baseos      2.0 M
 grub2-tools-efi             x86_64    1:2.02-123.el8             baseos      476 k
 grub2-tools-extra            x86_64    1:2.02-123.el8             baseos      1.1 M
 grub2-tools-minimal           x86_64    1:2.02-123.el8             baseos      211 k
 gzip                   x86_64    1.9-13.el8               baseos      167 k
 hostname                 x86_64    3.20-7.el8.0.1             baseos      32 k
 hwdata                  noarch    0.314-8.13.el8             baseos      1.7 M
 info                   x86_64    6.5-7.el8_5              baseos      198 k
 initscripts               x86_64    10.00.17-1.el8             baseos      340 k
 iproute                 x86_64    5.18.0-1.el8              baseos      808 k
 iptables                 x86_64    1.8.4-22.el8              baseos      584 k
 iptables-ebtables            x86_64    1.8.4-22.el8              baseos      72 k
 iptables-libs              x86_64    1.8.4-22.el8              baseos      108 k
 iputils                 x86_64    20180629-10.el8            baseos      148 k
 iwl100-firmware             noarch    39.31.5.1-107.el8.1          baseos      174 k
 iwl1000-firmware             noarch    1:39.31.5.1-107.el8.1         baseos      237 k
 iwl105-firmware             noarch    18.168.6.1-107.el8.1          baseos      258 k
 iwl135-firmware             noarch    18.168.6.1-107.el8.1          baseos      267 k
 iwl2000-firmware             noarch    18.168.6.1-107.el8.1          baseos      261 k
 iwl2030-firmware             noarch    18.168.6.1-107.el8.1          baseos      270 k
 iwl3160-firmware             noarch    1:25.30.13.0-107.el8.1         baseos      1.7 M
 iwl5000-firmware             noarch    8.83.5.1_1-107.el8.1          baseos      318 k
 iwl5150-firmware             noarch    8.24.2.2-107.el8.1           baseos      171 k
 iwl6000-firmware             noarch    9.221.4.1-107.el8.1          baseos      191 k
 iwl6000g2a-firmware           noarch    18.168.6.1-107.el8.1          baseos      334 k
 iwl6000g2b-firmware           noarch    18.168.6.1-107.el8.1          baseos      334 k
 iwl6050-firmware             noarch    41.28.5.1-107.el8.1          baseos      267 k
 iwl7260-firmware             noarch    1:25.30.13.0-107.el8.1         baseos      23 M
 jansson                 x86_64    2.14-1.el8               baseos      47 k
 json-c                  x86_64    0.13.1-3.el8              baseos      41 k
 kernel-tools               x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      8.5 M
 kernel-tools-libs            x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      8.3 M
 kexec-tools               x86_64    2.0.24-5.el8              baseos      527 k
 kmod                   x86_64    25-19.el8               baseos      126 k
 kmod-kvdo                x86_64    6.2.6.14-84.el8            baseos      342 k
 kmod-libs                x86_64    25-19.el8               baseos      68 k
 kpartx                  x86_64    0.8.4-26.el8              baseos      116 k
 kpatch                  noarch    0.9.4-3.el8              baseos      18 k
 kpatch-dnf                noarch    0.4-3.el8               baseos      18 k
 krb5-libs                x86_64    1.18.2-20.el8             baseos      840 k
 ledmon                  x86_64    0.96-2.el8               baseos      85 k
 libarchive                x86_64    3.3.3-3.el8_5             baseos      360 k
 libbasicobjects             x86_64    0.1.1-40.el8              baseos      31 k
 libblkid                 x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      219 k
 libbpf                  x86_64    0.5.0-1.el8              baseos      137 k
 libcap                  x86_64    2.48-4.el8               baseos      74 k
 libcollection              x86_64    0.7.0-40.el8              baseos      48 k
 libcom_err                x86_64    1.45.6-5.el8              baseos      49 k
 libcomps                 x86_64    0.1.18-1.el8              baseos      82 k
 libcurl                 x86_64    7.61.1-22.el8.3            baseos      301 k
 libdhash                 x86_64    0.5.0-40.el8              baseos      34 k
 libdnf                  x86_64    0.63.0-10.el8             baseos      703 k
 libertas-usb8388-firmware        noarch    2:20220210-107.git6342082c.el8     baseos      137 k
 libfdisk                 x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      252 k
 libffi                  x86_64    3.1-23.el8               baseos      37 k
 libgcc                  x86_64    8.5.0-13.el8              baseos      80 k
 libgcrypt                x86_64    1.8.5-7.el8              baseos      463 k
 libgomp                 x86_64    8.5.0-13.el8              baseos      207 k
 libibverbs                x86_64    37.2-1.el8               baseos      384 k
 libini_config              x86_64    1.3.1-40.el8              baseos      70 k
 libipa_hbac               x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      121 k
 libldb                  x86_64    2.5.1-1.el8              baseos      188 k
 libmount                 x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      235 k
 libnfsidmap               x86_64    1:2.3.3-56.el8             baseos      122 k
 libnftnl                 x86_64    1.1.5-5.el8              baseos      83 k
 libnl3                  x86_64    3.7.0-1.el8              baseos      337 k
 libnl3-cli                x86_64    3.7.0-1.el8              baseos      194 k
 libpath_utils              x86_64    0.2.1-40.el8              baseos      34 k
 libref_array               x86_64    0.1.5-40.el8              baseos      33 k
 librepo                 x86_64    1.14.2-1.el8              baseos      93 k
 libseccomp                x86_64    2.5.2-1.el8              baseos      71 k
 libsemanage               x86_64    2.9-8.el8               baseos      168 k
 libsmartcols               x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      178 k
 libsmbclient               x86_64    4.16.2-1.el8              baseos      151 k
 libsolv                 x86_64    0.7.20-3.el8              baseos      375 k
 libss                  x86_64    1.45.6-5.el8              baseos      54 k
 libssh                  x86_64    0.9.6-3.el8              baseos      216 k
 libssh-config              noarch    0.9.6-3.el8              baseos      19 k
 libsss_autofs              x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      123 k
 libsss_certmap              x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      166 k
 libsss_idmap               x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      125 k
 libsss_nss_idmap             x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      133 k
 libsss_sudo               x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      121 k
 libstdc++                x86_64    8.5.0-13.el8              baseos      454 k
 libstoragemgmt              x86_64    1.9.1-3.el8              baseos      246 k
 libsysfs                 x86_64    2.1.0-25.el8              baseos      53 k
 libtalloc                x86_64    2.3.3-1.el8              baseos      49 k
 libtdb                  x86_64    1.4.6-1.el8              baseos      59 k
 libtevent                x86_64    0.12.0-0.el8              baseos      51 k
 libtirpc                 x86_64    1.1.4-7.el8              baseos      113 k
 libuser                 x86_64    0.62-24.el8              baseos      414 k
 libuuid                 x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      97 k
 libverto                 x86_64    0.3.2-2.el8              baseos      24 k
 libwbclient               x86_64    4.16.2-1.el8              baseos      123 k
 libxml2                 x86_64    2.9.7-14.el8              baseos      696 k
 linux-firmware              noarch    20220210-107.git6342082c.el8      baseos      196 M
 lvm2                   x86_64    8:2.03.14-3.el8            baseos      1.7 M
 lvm2-libs                x86_64    8:2.03.14-3.el8            baseos      1.2 M
 man-pages                x86_64    4.15-7.el8               baseos      5.9 M
 mcelog                  x86_64    3:180-0.el8              baseos      81 k
 mdadm                  x86_64    4.2-3.el8               baseos      461 k
 microcode_ctl              x86_64    4:20220510-1.el8            baseos      5.8 M
 nftables                 x86_64    1:0.9.3-26.el8             baseos      325 k
 nvme-cli                 x86_64    1.16-3.el8               baseos      502 k
 openssh                 x86_64    8.0p1-16.el8              baseos      523 k
 openssh-clients             x86_64    8.0p1-16.el8              baseos      669 k
 openssh-server              x86_64    8.0p1-16.el8              baseos      493 k
 openssl                 x86_64    1:1.1.1k-6.el8             baseos      709 k
 openssl-libs               x86_64    1:1.1.1k-6.el8             baseos      1.5 M
 pam                   x86_64    1.3.1-21.el8              baseos      743 k
 passwd                  x86_64    0.80-4.el8               baseos      115 k
 pcre2                  x86_64    10.32-3.el8              baseos      247 k
 pixman                  x86_64    0.38.4-2.el8              appstream    257 k
 platform-python             x86_64    3.6.8-47.el8              baseos      86 k
 platform-python-pip           noarch    9.0.3-22.el8              baseos      1.6 M
 policycoreutils             x86_64    2.9-19.el8               baseos      374 k
 policycoreutils-python-utils       noarch    2.9-19.el8               baseos      253 k
 polkit                  x86_64    0.115-13.0.1.el8.2           baseos      154 k
 polkit-libs               x86_64    0.115-13.0.1.el8.2           baseos      76 k
 procps-ng                x86_64    3.3.15-7.el8              baseos      329 k
 python3-audit              x86_64    3.0.7-4.el8              baseos      87 k
 python3-bind               noarch    32:9.11.36-3.el8            appstream    150 k
 python3-dnf               noarch    4.7.0-10.el8              baseos      547 k
 python3-dnf-plugins-core         noarch    4.0.21-12.el8             baseos      240 k
 python3-firewall             noarch    0.9.3-13.el8              baseos      434 k
 python3-gpg               x86_64    1.13.1-11.el8             baseos      244 k
 python3-hawkey              x86_64    0.63.0-10.el8             baseos      117 k
 python3-libcomps             x86_64    0.1.18-1.el8              baseos      52 k
 python3-libdnf              x86_64    0.63.0-10.el8             baseos      778 k
 python3-libs               x86_64    3.6.8-47.el8              baseos      7.8 M
 python3-libsemanage           x86_64    2.9-8.el8               baseos      128 k
 python3-libstoragemgmt          x86_64    1.9.1-3.el8              baseos      176 k
 python3-libxml2             x86_64    2.9.7-14.el8              baseos      237 k
 python3-linux-procfs           noarch    0.7.0-1.el8              baseos      42 k
 python3-lxml               x86_64    4.2.3-4.el8              appstream    1.5 M
 python3-nftables             x86_64    1:0.9.3-26.el8             baseos      30 k
 python3-perf               x86_64    4.18.0-394.el8             baseos      8.4 M
 python3-pip-wheel            noarch    9.0.3-22.el8              baseos      895 k
 python3-policycoreutils         noarch    2.9-19.el8               baseos      2.2 M
 python3-rpm               x86_64    4.14.3-23.el8             baseos      155 k
 python3-setools             x86_64    4.3.0-3.el8              baseos      624 k
 python3-slip               noarch    0.6.4-13.el8              baseos      39 k
 python3-slip-dbus            noarch    0.6.4-13.el8              baseos      39 k
 python3-sssdconfig            noarch    2.7.2-1.el8              baseos      146 k
 python3-syspurpose            x86_64    1.28.28-1.el8             baseos      327 k
 rdma-core                x86_64    37.2-1.el8               baseos      59 k
 realmd                  x86_64    0.16.3-25.el8             baseos      239 k
 rng-tools                x86_64    6.15-1.el8               baseos      74 k
 rpm                   x86_64    4.14.3-23.el8             baseos      543 k
 rpm-build-libs              x86_64    4.14.3-23.el8             baseos      157 k
 rpm-libs                 x86_64    4.14.3-23.el8             baseos      345 k
 rpm-plugin-selinux            x86_64    4.14.3-23.el8             baseos      78 k
 rpm-plugin-systemd-inhibit        x86_64    4.14.3-23.el8             baseos      79 k
 rsync                  x86_64    3.1.3-14.el8.2             baseos      405 k
 samba-client-libs            x86_64    4.16.2-1.el8              baseos      5.0 M
 samba-common               noarch    4.16.2-1.el8              baseos      225 k
 samba-common-libs            x86_64    4.16.2-1.el8              baseos      178 k
 sed                   x86_64    4.5-5.el8               baseos      298 k
 selinux-policy              noarch    3.14.3-104.el8             baseos      650 k
 selinux-policy-targeted         noarch    3.14.3-104.el8             baseos      15 M
 setroubleshoot-server          x86_64    3.3.26-3.el8              appstream    389 k
 setup                  noarch    2.12.2-7.el8              baseos      181 k
 sg3_utils                x86_64    1.44-6.el8               baseos      918 k
 sg3_utils-libs              x86_64    1.44-6.el8               baseos      99 k
 shadow-utils               x86_64    2:4.6-16.el8              baseos      1.2 M
 sos                   noarch    4.3-2.el8               baseos      814 k
 sscg                   x86_64    2.3.3-15.el8              appstream     49 k
 sssd                   x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      112 k
 sssd-ad                 x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      302 k
 sssd-client               x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      231 k
 sssd-common               x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      1.6 M
 sssd-common-pac             x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      187 k
 sssd-ipa                 x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      366 k
 sssd-kcm                 x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      255 k
 sssd-krb5                x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      157 k
 sssd-krb5-common             x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      196 k
 sssd-ldap                x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      241 k
 sssd-nfs-idmap              x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      122 k
 sssd-proxy                x86_64    2.7.2-1.el8              baseos      154 k
 strace                  x86_64    5.13-4.el8               baseos      1.3 M
 sudo                   x86_64    1.8.29-8.el8              baseos      925 k
 systemd                 x86_64    239-60.el8               baseos      3.6 M
 systemd-libs               x86_64    239-60.el8               baseos      1.1 M
 systemd-pam               x86_64    239-60.el8               baseos      485 k
 systemd-udev               x86_64    239-60.el8               baseos      1.6 M
 tar                   x86_64    2:1.30-6.el8              baseos      838 k
 tuned                  noarch    2.18.0-3.el8              baseos      316 k
 tzdata                  noarch    2022a-2.el8              baseos      474 k
 unzip                  x86_64    6.0-46.el8               baseos      196 k
 util-linux                x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      2.5 M
 util-linux-user             x86_64    2.32.1-35.el8             baseos      101 k
 vdo                   x86_64    6.2.6.14-14.el8            baseos      666 k
 vim-minimal               x86_64    2:8.0.1763-19.el8.4          baseos      575 k
 virt-what                x86_64    1.18-14.el8              baseos      37 k
 which                  x86_64    2.21-18.el8              baseos      49 k
 xfsdump                 x86_64    3.1.8-4.el8              baseos      332 k
 xfsprogs                 x86_64    5.0.0-10.el8              baseos      1.1 M
 xz                    x86_64    5.2.4-4.el8              baseos      153 k
 xz-libs                 x86_64    5.2.4-4.el8              baseos      94 k
 yum                   noarch    4.7.0-10.el8              baseos      206 k
 zlib                   x86_64    1.2.11-19.el8             baseos      103 k
Installing dependencies:
 NetworkManager-initscripts-updown    noarch    1:1.39.7-2.el8             baseos      139 k
 psmisc                  x86_64    23.1-5.el8               baseos      151 k
 python3-chardet             noarch    3.0.4-7.el8              baseos      195 k
 python3-idna               noarch    2.5-5.el8               baseos      97 k
 python3-pysocks             noarch    1.6.8-3.el8              baseos      34 k
 python3-urllib3             noarch    1.24.2-5.el8              baseos      177 k
Installing weak dependencies:
 glibc-gconv-extra            x86_64    2.28-206.el8              baseos      1.5 M
 man-pages-overrides           noarch    8.6.0.0-1.el8             appstream     90 k
 python3-requests             noarch    2.20.0-2.1.el8_1            baseos      123 k

Transaction Summary
======================================================================================================================
Install  12 Packages
Upgrade 285 Packages

Total download size: 520 M
Is this ok [y/N]: y
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Installed:
 NetworkManager-initscripts-updown-1:1.39.7-2.el8.noarch      glibc-gconv-extra-2.28-206.el8.x86_64
 kernel-4.18.0-394.el8.x86_64                   kernel-core-4.18.0-394.el8.x86_64
 kernel-modules-4.18.0-394.el8.x86_64               man-pages-overrides-8.6.0.0-1.el8.noarch
 psmisc-23.1-5.el8.x86_64                     python3-chardet-3.0.4-7.el8.noarch
 python3-idna-2.5-5.el8.noarch                   python3-pysocks-1.6.8-3.el8.noarch
 python3-requests-2.20.0-2.1.el8_1.noarch             python3-urllib3-1.24.2-5.el8.noarch

Complete!
[root@svlab ~]#

Bước 5 – Khởi động lại hệ thống

Chạy lệnh sau để khởi động lại hệ thống:

sudo systemctl reboot
Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream
Khởi động lại hệ thống sau khi nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream.

Bước 6 – Xác minh

Sau khi hệ thống khởi động lại xong thì chúng ta có thể xác minh việc nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream đã thành công hay chưa bằng cách chạy lệnh sau:

cat /etc/centos-release
hostnamectl

Nếu kết quả như hình bên dưới thì chúng ta đã thành công.

Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream
Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream thành công.

Đảm bảo không có sai sót. Hãy xem qua một số nhật ký lỗi trên Linux:

sudo tail -f /var/log/messages
sudo grep -i -E 'err|wan|cri' /var/log/messages
sudo grep -i -E 'err|wan|cri' /var/log/nginx/error.log

Liệt kê các cổng đang mở trên CentOS Stream và đảm bảo các dịch vụ như httpd, mysqld và những thứ đang chạy bằng lệnh systemctl hoặc lệnh netstat command/ss:

sudo ss -tulpn
systemctl status httpd
systemctl status mysqld

Lưu ý về repos dnf của bên thứ 3:

Một số repo dnf có thể được đổi tên hoặc vô hiệu hóa để ngăn vấn đề nâng cấp. Tốt nhất các bạn hãy xác thực chúng theo cách thủ công. Ví dụ:

yum repolist
yum repolist enabled > /root/post.update.dnf.repo.txt

Nếu thiếu những Repo nào thì các bạn hãy thêm chúng lại nhé.

III. Tổng kết

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thể nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream 8 một cách dễ dàng và nhanh chóng. Xem thêm:

Nếu có góp ý hay bất cứ thắc mắc nào gì về bài viết này thì các bạn hãy để lại bình luận ở khung bình luận bên dưới nhé.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *