Category: Linux

Cài đặt cURL trên Ubuntu

Bài viết này sẽ giúp các bạn có thể cài đặt cURL trên Ubuntu một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Nếu bạn...

Disable SELinux trên CentOS

Bài viết này sẽ giúp các bạn cách disable SELinux trên CentOS đơn giản nhất. SELinux là gì? Security Enhanced Linux hay còn được...

Tăng tốc độ Linux với ZSWAP

Bài viết này sẽ giúp các bạn tăng tốc độ máy chủ Linux với ZSWAP. ZSWAP là gì? ZSWAP là một cách thú vị...

Nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream

Bài viết này sẽ mang lại cho bạn giải pháp nâng cấp CentOS 8 lên CentOS Stream, nhanh chóng, dễ hiểu, chi tiết và...