Disable SELinux trên CentOS

Bài viết này sẽ giúp các bạn cách disable SELinux trên CentOS đơn giản nhất. SELinux là gì? Security Enhanced Linux hay còn được...